Styrelseuppdrag – vågar du tacka ja?

Att kröna sin CV med en styrelsepost är ett professionellt uppdrag som både väger tungt och är eftertraktat. Men åtagandet är inte bara en dans på rosor. Har du det som krävs för att axla rollen och anta de strategiska utmaningarna som följer med på köpet?

Styrelseakademin (SA) Skåne är landets främsta leverantör av kvalitativa utbildningar för dig som vill leverera genom ditt styrelseuppdrag. SA Skånes vision är att bidra till ett bättre styrelseklimat med rätt personer och rätt kompetens som genererar framgångsrika företag.

Ett blomstrande näringslivsklimat

Styrelseakademien finns representerade i 18 regioner i Sverige. SA Skåne vänder sig till dig som har, eller kommer axla styrelseuppdrag och vill träffa likasinnade.

Genom utbildning, nätverkande, rekrytering och opinionsbildning arbetar SA Skåne aktivt för att främja professionellt styrelsearbete och uppdatera kunskaper i befintliga styrelser. Många gånger är företags lönsamhet och fortsatta utveckling starkt kopplat till en välfungerande styrelse, därför behöver varje organisation säkerställa att sammansättningen.

Nätverk med 600 medlemmar

styrelseakademien_kampanjSA Skåne är efter Stockholm den största regionen i Sverige med över 600 medlemmar i sitt nätverk.  Skånes näringslivsklimat går som bekant för högtryck, vilket gör att SA Skånes nätverk består av spännande medlemmar från både småföretag till större börsnoterade bolag.

Ewa Ljunge är ordförande i SA Skånes styrelse och brinner för att utveckla styrelsearbetet i regionen.

– Digitaliseringen gör att allt går fortare,  tar mer tid och kräver mer kunskap. Där kommer vi in för att vidareutbilda och hålla våra medlemmar uppdaterade, förklarar Ewa.

Nästa styrelseuppdrag genom SA Skånes kandidatbank

SA Skåne genomför förutom kvalificerade styrelseutbildningar dessutom styrelserekrytering genom den s.k. kandidatbanken. Som medlem i SA Skåne kan du registrera intresse för nya uppdrag och sedan matchas ihop med företag som är på jakt efter nya förmågor till styrelseposter i hela Sverige.

SA Skåne kan sedan bistå med expertis från uppsökande av kandidat till att uppdraget är tillsatt.

– Det är en oslagbar bank med personer som vill och är beredda att ta styrelseuppdrag i Sverige. Totalt finns det 1800 medlemmar i kandidatbanken och den växer ständigt, säger Ewa.

Certifierade styrelseutbildningar ger resultat

Styrelseakademiens utbildningar leder till effektiva och professionella styrelsemedlemmar. Certifieringsutbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” är den populäraste och anordnas i Skåne ett tiotal gånger på år. För den som vill fördjupa sin kunskap finns även högre styrelseutbildningar.

Seminarium med SA Skåne

SA Skåne anordnar kontinuerligt uppskattade seminarium för sina medlemmar med tid för både trendspaning kring styrelsearbete och affärsmöjligheter,  samt erfarenhetsutbyte. De välbesökta kvällsseminarierna besöks av aktuella företagsledare inspirerar och delar med sig av sina erfarenheter. Se nästa seminarium!

Professionella styrelsemedlemmar tar professionella beslut och får företag att blomstra. Kvalitetssäkra din styrelse genom att bli medlem på SA Skåne redan idag.  Förstklassigt nätverkande med likasinnade och aha-upplevelser får du på köpet!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Läs mer på Styrelseakademiens hemsida!