Ta ditt VD-skap till en ny nivå

Vad ligger bakom en bra VD och ett framgångsrikt företag? Småländska Improvera AB verkar för kompetensutveckling och framtidssäkring av företags ledning inom områdena styrelse, ledning och marknad. Nytillskottet i verksamheten är en VD-utbildning som behandlar allt från VD och styrelse till marknadsföring och ekonomisk styrning. Improveras affärsidé och vision är att utveckla företags styrelsekompetens, verksamhetsstyrning, marknadskunskap och VD-kompetens. 

Att hitta sin marknad

Improvera arbetar inom företagsutveckling och har varit verksamma i över 20 år i Smålands- och södra Sverigeregionen. Med tre olika verksamhetsområden i företaget har de lång erfarenhet av att utveckla verksamheter inom olika områden och branscher. Improveras vision är att utveckla företagens verksamheter och att vara en heltäckande leverantör från ledning till styrelse och att hitta sin marknad.

– Vi verkar för att få svenska företag att må och gå bättre, förklarar Charlotte Heliosson, VD för Improvera.

Styrelse, ledning och marknad

De tre verksamhetsområdena är styrelse, ledning och marknad där styrelseverksamheten arbetar för att utbilda och externt förstärka styrelser för ökad kompetens och framgång. Improvera har ett avtal med Styrelseakademien Sydost och driver bland annat deras verksamhet i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Det andra området hanterar ledning där Improvera arbetar med effektiv verksamhets- och ekonomistyrning för bättre resultat och lönsamhet. Inom detta segment har Improvera arbetat fram en VD-utbildning; VD-Kompetens.

– Äntligen, nu behöver man inte längre åka till Stockholm eller Göteborg för en sådan utbildning, nu finns den här i Växjö! säger Charlotte glatt.

Det tredje och sista verksamhetsområdet är marknad, där Improvera är agentur för UC AB, som är störst i Sverige inom företagsinformation. De verkar för att sprida marknadsinformation till både företag och kommuner och kan handla om allt från företagsinformation till riskanalyser och kreditupplysningar.

VD-kompetens

VD-utbildningen pågår under sju spridda kurstillfällen och går igenom områden för att bli en mer kompetent VD. Utbildningen behandlar den kompetens som behövs inom olika områden för att utveckla och styra viktiga delar i företaget, ta ut riktningen och vidta åtgärder som fungerar i praktiken. Föreläsningarna hålls av erfarna konsulter och experter inom sina områden. Ledarskapet och kunskaperna som en VD besitter är av stor betydelse för företagets framgång. Behandlade områden är bland annat, förutom VD och styrelsen, även hållbarhet, konkurrensstrategi, HR, marknadsföring och kommunikation, kundfokus, ekonomisk styrning och förändringsledning.

Utbildningen består av en del teori, en del diskussion och en del workshop och inkluderar även TLI 360, en ledarskapsanalys med tillhörande coaching. Under dagarna får man ta del av viktiga kunskaper och träffa andra VDar som kan ge upphov till nya tankar, perspektiv och frågeställningar. Efter utbildningen skrivs en tenta och deltagarna blir certifierade i VD-Kompetens.

Skräddarsydda utbildningar för er organisation

Improvera har, förutom VD-utbildningen, även färdiga utbildningskoncept inom bland annat försäljning, organisationsutveckling och nätverkande men skräddarsyr även utbildningarna efter önskemål för att passa varje specifik organisation. Utbildningen i VD-kompetens blev snabbt fullbokad och såväl bemötandet som efterfrågan på utbildningen har varit över förväntan. Ett av de medverkande företagen har valt att låta alla i ledningen gå utbildningen för att skapa en gemensam värdegrund kring synen på ledarskap.

– Vi har deltagare med väldigt varierande bakgrunder, somliga har flera års erfarenhet av VD-skap medan andra är på väg mot ett VD-skap, avslutar Charlotte.

Efter stor efterfrågan startar en andra omgång av VD-Kompetens den 19:e januari 2016. Därefter är en ny utbildning planerad igen till hösten 2016!

Av redaktionen, Kampanj24.se

Behöver er verksamhet en knuff i rätt riktning?