Tips för hur du kan utveckla din muntliga kommunikation

Hur gör du för att fånga publikens intresse när du går upp på scenen? Per Furumo använder sig av evidensbaserad forskning och hans bakgrund som pedagog för att hjälpa andra att ta för sig när de talar och trigga till lyssning. Innehållet motiverar publiken att försöka lyssna men egentligen handlar det om hur starka signaler du sänder ut, bland annat genom att använda tempo, röstläge, betoning och pausering som hjälpmedel i ditt framförande.

Praktik med inslag av teoriduschar

Per Furumo erbjuder workshops, inspirationsföreläsningar och individuell konsultation, alla med syftet att utveckla din förmåga att trigga din publik till att lyssna. Oavsett om det rör sig om måndagsmötet på kontoret, ett tal eller en presentation framför hundratals åskådare i en hörsal så är det ändå där vi landar – i att försöka få mottagare att aktivt vilja lyssna på dig och vad du har att säga.

– I slutändan handlar det om att utveckla ett tilltal och berättande för det skarpa läget som ökar förutsättningarna för mottagaren att lyssna, säger Per när jag frågar om målet med hans retoriska vägledning.

Gemensamt för de olika utbildningstyperna är att Per lär ut en ledstång, en manual för den professionella talarsituationen. Manualen ser alltid likadan ut och ger dig fundamentet som handlar om medvetenhet kring exempelvis tempo, artikulation och pausering och är något konkret att utgå ifrån, oberoende hur, var och när du håller ditt framförande samt oberoende av innehåll. Oavsett utbildningsform så består workshoptillfällena av praktik med inslag av teoriduschar.

Tre olika sätt att utveckla sin muntliga kommunikation

Under en workshop hos Per pratar man inledningsvis om rösten som instrument och verktyg. Rösten är det mest grundläggande och ursprungliga av alla verktyg, och allt jämt vårt viktigaste. Övningar för att avdramatisera talandet och försöka komma bort från rädslan som många kan känna mer eller mindre är en självklar del av utbildningen.

– Jag ger mina deltagare en tydlig ledstång beträffande medvetenhet om alla de faktorer som påverkar mottagarens upplevelse. Ju mer medveten du är, desto högre lägstanivå får du, säger Per. Sedan övar vi naturligtvis till största del på deltagarnas anföranden.

Inspirationsföreläsningen är en komprimerad och anpassad version av workshopen. Per kommer gärna ut till företag och reder ut vad muntlig kommunikation ytterst handlar om. Underhållning i 1-2 timmar, där man samtidigt får med er otroligt viktiga kunskaper kring hur språk fungerar, och hur man kan använda sig av den muntliga kommunikationen på bästa sätt.

Under den individuella konsultationen utgår man från deltagarens anföranden och implementerar verktyg på djupet, med hjälp av ledstången, och det viktigaste av allt – övar.

– Jag filmar hela tiden, det är fantastiskt utvecklande för deltagaren att se sig själv utifrån, säger Per.

Dramaturgi för mottagarens upplevelse

Testa själv, ta fram någon typ av text som du har bredvid dig. Läs den nu bara rakt av. Känns det som att du skulle få med dig en eventuell publik? Läs den istället med inlevelse, betona ord, sänk tempo, ändra röstläge och pausa, och märk skillnaden i ditt framförande av texten. Du måste skapa en upplevelse för mottagaren, som du bara kan göra genom att tänka på hur du förmedlar ditt innehåll. Var inte rädd för överspel.

– Jag har inte stött på en nordbo där det blir det, avslutar Per.

Det här, och många andra tips får du hos Per Furumo.

Av redaktionen, Kampanj24.se

Vill du ha fler tips för hur du gör ditt framförande mer intressant?