Träna upp din förhandlingsförmåga med IBCC

Genom träning i förhandling blir du bättre på att hantera de dagliga överenskommelserna på jobbet

För dig som skapar överenskommelser och gör affärer varje dag på jobbet, är kunskap och feedback i en väl utarbetad kurs eller föreläsning den snabbaste vägen till effektivare kommunikation. Det spelar ingen roll om du är chef, säljare, inköpare eller projektledare. Det handlar om att komma överens och bygga förtroende. Jan-Åke Björck använder sin omfattande erfarenhet och förståelse för kommunikation som utbildare inom förhandling.

Jan-Åke Björck – en erfaren utbildare

Vad kan man göra när man återvänder till Sverige efter många år som bosatt utomlands, i bland annat Asien och Latinamerika, och varit verksam inom det internationella näringslivet för Ericssonkoncernen? Jan-Åke Björck bestämde sig för att dela med sig av sin kompetens inom förhandling och kommunikation.

– Jag hade jobbat mycket med mental träning utöver mitt jobb på Ericsson, och det passade bra att sammanföra min yrkeserfarenhet med den för att göra bra utbildningar, berättar han.

Björck kan visa upp ett imponerande CV med bland annat en civilekonomexamen och mångårig erfarenhet från det internationella näringslivet. Med över tio års arbete som utbildare, arbetar han idag som kontaktperson och utbildare för IBCC. Förkortningen IBCC står för International Business Communication and Culture, och är ett nätverk av konsulter, coacher och utbildare inom interaktiv kommunikation, med fördjupat fokus på att hantera kulturella skillnader när det kommer till förhandling och samarbete.

Bok om personligt ledarskap och NLP

I år kom också boken Människan bakom förhandling ut. Undertiteln är ”Hur du blir en mästare på att förhandla genom personligt ledarskap och NLP”, och det sammanfattar också bokens syfte – att på ett enkelt sätt förmedla de yrkeshemligheter som författaren Björck samlat på sig under trettio år inom det internationella näringslivet, och sina år som utbildare. För tjugo år sedan hade kanske en del av forskningen som teknikerna bygger på, avfärdats som flummigt, men nu har forskningen kommit ifatt Björck:

– Jag började utarbeta och använda mitt eget utbildningsmaterial för tio år sedan, som nu resulterat i en bok. Istället för att uppfinna hjulet igen har jag fokuserat på att förmedla gedigen forskning, främst från Harvard University och Stanford University, på ett enkelt och komprimerat sätt. Syftet är att också ge dessa kunskaper en ny dimension genom att applicera de mänskliga aspekterna på ett praktiskt och påtagligt sätt. Det är här mental träning kommer in i bilden och detta har resulterat i en bok om hur du lär dig att bli en excellent förhandlare.

Människan bakom förhandling tar också upp hur du hanterar personen som du ska kommunicera med. Det gäller att veta hur människor fungerar och då kompletterad med den mentala träningen och Neuro-linguistic programming (NLP). NLP placerar effektiva tekniker i ett praktiskt sammanhang, och definierar alltså hur man gör för att nå framgångsrika resultat.

Efter tio år som utbildare har Björck inte bara skapat en bok med bra fakta för den som arbetar med förhandling, han har också fortsatt att fundera på hur människan och hennes värderingar påverkar:

– I början brottades jag en del med dilemmat att man måste vara lurig och ha en massa tricks för att vilja utbilda sig och arbeta inom förhandling, men jag har kommit fram till att vi som är öppna, ärliga och har ett genuint intresse för den man förhandlar med, får resultat i att nå vinnarscenarion. De grundläggande värderingarna är oerhört avgörande och jag vill gärna locka deltagare med ett ärligt synsätt på förhandling.

Föreläsning eller kurs i förhandling

Boken är en bra ingång och givande läsning för den som på något sätt arbetar med förhandling, faktum är att det är de flesta av oss. Björck och IBCC erbjuder också utbildning för den som verkligen använder sig av förhandling i sitt dagliga arbete. Försäljningschefer, inköpschefer och projektledare är en tydlig målgrupp för kurserna.

– Träning i förhandling kommer att ge dig en ovärderlig kunskap, skicklighet och kompetens inom området förhandling. Detta kommer att medföra att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med såväl kunder, leverantörer, medarbetare som andra intressenter, berättar Björck för Företagsekonomiska institutet.

Men målet är inte att anpassa sig efter en fast mall. Den som arbetar med förhandling har också en egen förhandlingsstil. Genom att genomgå en beteendeanalys som en del av träningen får du också utrymme för att utveckla dina egna fördelar, och analysera vilka områden som utmanar dig. Björck använder sin mångåriga erfarenhet tillsammans med sin kunskap som coach och mental tränare för att ge feedback som verkligen gör skillnad.

– Även med en kurs på bara några dagar, kan man så ett frö eller lyfta upp det man redan kan, säger Björck.

Förhandlingskurs på distans eller i Stockholm

Bara i höst går ett flertal kurser i Stockholm, och nästa år inleds med en certifieringskurs i Thailand. Men IBCC erbjuder också ett antal andra tjänster, som företagsinterna kurser inom förhandling och workshops i grupputveckling och Cross Culture (interkulturell förhandling). För enskilda situationer eller behov av personligt stöd finns också konsulttjänster inom coaching, mentorskap och medling.

Inspirationsföreläsningar i ämnet är också populära inslag på kick-off:er och möten. Genom en föreläsning kan en arbetsplats få lite ny glöd i en mer intensiv och koncis form, för att hålla kunskapen om kommunikation och förhandling fräsch och levande. Du kan också välja alternativet att läsa förhandling med Björck på distans i stället för på plats i Stockholm.

Vinsten med kursen i förhandling, förutom att få chans att lära sig av erfarna utbildare och möta andra i samma situation, är att deltagarna får en bättre bild av sin egen förhandlingsstil, redskap för att se igenom bluffar och fula knep samt nya infallsvinklar på förhandlingstekniker. Allt från dagliga överenskommelser till internationella affärer blir lättare och roligare med mer kunskap.

Av redaktionen, kampanj24.se 

Se aktuella kursdatum eller kontakta IBCC