Tre problem och en lösning för flexibel arbetskraft

För några år sen ställde sig Göteborgsgänget bakom JAPPA frågan – om digitaliseringen av marknader som flyg-, taxi- och klädbranschen har kunnat underlätta och förbättra för både kunder och leverantörer, varför görs då saker inom bemanningsbranschen fortfarande på samma sätt som de gjordes på nittiotalet?

Ineffektiva processer i dagens bemanning

Att köpa in bemanning är i dag en stor kostnad för företag. Köpande företag måste, ovanpå direkta lönekostnader för den bemanningsanställde, även betala arvoden till bemanningsföretagen. Detta gör så att en bemanningsanställd inte sällan kostar det köpande företaget tio-tjugotusen kronor mer i månaden än en fastanställd. Processen att hitta lämpliga resurser och matcha dessa mot uppdragsgivares behov anses vara svår och komplex och något som bäst görs av en människa. Därför måste man som kund även betala för bemanningsföretagets personal, deras kontor och deras firmafester.

Branschen präglas dessutom av låg transparens och dålig tillgänglighet, enskilda säljare har en stor inverkan på vilka resurser man som kund kommer i kontakt med. Som köpare har man ingen möjlighet att själv undersöka och ta full del av de resurser som bemanningsföretagen har, istället rekommenderas de kandidater som bemanningsföretaget har tillgängliga för stunden (förutsatt att säljaren faktiskt har några). Man är som köpare även beroende av leverantörens arbetstider, något som inte alltid är anpassade efter ens egna arbetstider.

Problembeskrivningen gäller hela bemanningsbranschen och konsekvenserna blir dramatiska – minskad flexibilitet för köparna och att matchningen på arbetsmarknaden fungerar ineffektivt. Det är helt enkelt för svårt och dyrt att nå rätt människor för rätt anställning och resultatet blir att en hög arbetslöshet biter sig fast – trots att många företag behöver anställa.

JAPPA hävdar att de har lösningen

Lösningen är enligt JAPPA egentligen ganska simpel och många branscher, däribland rese- hotell- och bankbranschen, har redan tagit steget – det handlar om digitalisering. Det Göteborgsbaserade företaget lanserade i våras en världsunik lösning; i en helt digitaliserad bemanningstjänst möts uppdragsgivare och uppdragstagare på sina villkor, när som helst. Utöver matchningen tar JAPPA helt digitalt och automatiserat hand om all administration bakom anställningen. Genom tjänsten JAPPA öppnas och förändras bemanningsbranschen på ett sätt som inte skett tidigare. De första företag som ges möjligheten att använda JAPPA är de företag som är stora inom tillverkning och logistik och som har skiftande personalbehov över året. På sikt kommer andra företag att bjudas in till tjänsten. Grundarna säger att de mött god respons men att de vill skala upp det under kontrollerade former för att säkerställa behovet från kunder, arbetstagare och andra intressenter på arbetsmarknaden.

– Vi välkomnar all dialog vi kan få med de som är intresserade av att vara med och utveckla framtidens arbetsmarknad. Vi hoppas kunna ge Sverige ett globalt försprång genom att vara först med att digitalisera en bransch där såväl näringslivet som privatpersonen är beroende av flexibilitet och transparens, säger grundare Fredrik Marthinsen.

Kan man verkligen ersätta det mänskliga inom bemanning?

Grundarna ser själva det kontroversiella i att ta bort en viss grupp människor och ersätta dessa med ettor och nollor för att just skapa mer jobb åt en annan, större grupp människor.

– Vi ser dock att detta är långsiktigt positivt, inte många hade i dag varit villiga att betala mer för att uträtta sina bankärenden om dessa åter igen gjordes av en människa istället för via en dator. Man har helt enkelt vant sig vid en bättre och billigare tjänst, säger grundare Fredrik Borg.

Konsekvensen av denna utveckling blir att kostnader för de köpande företagen minskar samtidigt som det blir mer pengar över till arbetstagaren om båda parterna delar på besparingen, något som enligt grundarna är hela syftet med tjänsten.

– Vi vill förändra bemanningsmarknaden – dock på ett sådant sätt att det sker på ett rättvist och för alla parter lönsamt sätt, något som faktiskt denna utveckling tillåter, avslutar Fredrik Marthinsen.

Av redaktionen, Kampanj24.se

JAPPA vill förenkla, snabba på och göra bemanning mer kostnadseffektiv än i dag, för både uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Du som är i behov av att kunna optimera din personalstyrka får full tillgång till hela den flexibla arbetskraften och kan själv styra över din tid. Kandidater presenteras efter både era och arbetstagarens egna krav, på detta sätt vet du att alla är relevanta och träffsäkerheten ökar. Ytterligare en aspekt som kommer naturligt med digitalisering är möjligheten att förmedla omdömen. Om såväl företag som arbetstagare lämnar omdöme på den andre partnern så kommer detta ge en positiv utveckling för alla. Möjligheten att genom sitt betyg göra en ”digital karriär” skall ta bort de hinder som idag stoppar många från att ta sig in och utvecklas på arbetsmarknaden. Detsamma gäller för företag som öppet recenseras, de som sköter sig kommer locka till sig den arbetskraft de behöver för att utvecklas snabbare samtidigt som marknaden rensar bort de företag som missköter sina relationer. Egentligen samma utveckling vi har sett i andra branscher som har gått i samma riktning. Öppenhet skapar en marknadseffektivitet där alla tar sitt ansvar för att bidra på ett positivt sätt. Läs mer på www.jappa.jobs