Vårda era träd med säkrade arbetsprocesser

Vet du om dina skyldigheter som trädägare? Trädvårdscentrum arbetar med analys, besiktning och utbildning inom trädvård. Håkan Nilsson har arbetat med träd sedan mitten av 80-talet och startade Trädvårdscentrum med gedigen erfarenhet i ryggsäcken år 2008. Med utbildade och certifierade arborister får du årliga kontroller av era träd.

Trädägarens ansvar

En trädägare är i dag skyldig att veta vilka säkerhetsförordningar som gäller för omgivningen av deras egendom. Trädvårdscentrum finns tillhands för att bland annat ge trädägare den rätta informationen samt att för analysera befintliga träd och den omkringliggande miljön. Trädvårdscentrum hjälper bl.a kommuner och förvaltare med konsultation, besiktning och utbildning. Främst gällande trädarbeten men även inom den gröna sektorn.

Har ni tagit fram en riskanalys?

Riskanalysen syftar till att medvetandegöra de eventuella risker för omgivningen där trädet är beläget. Det handlar om att kunna bestämma, planera och projektera för såväl gamla som nya träd i området.

Konsekvensanalysen sätter istället det enskilda trädet i fokus och belyser vilka följder ett miljöombyte kan innebära för trädet.

– När en stadsplanerare ska projektera en del av en tätort kan det finnas vissa träd de är rädda om. Då kan vi se trädets konsekvenser att byta miljö och hur det kan påverka trädets livslängd och välmående, förklarar Håkan.

Trädplan, trädvårdsplan och trädvärdering

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

En trädplan är ett dokument som trädägaren ska förbinda sig till. Här finns övergripande information om historik, nutid och framtidsaspekter för träden och dess närliggande område.

Det finns även en mer detaljerade vård- och underhållsplan. Här finns fakta och information om såväl det enskilda trädet och omkringliggande park som dess förutsättningar och eventuella åtgärdsplan vid problem.

– I trädplanen finns en trädpolicy och ett styrdokument till de lekmän som förvaltar träden och behöver information och direktiv om träden med beaktning på bland annat miljön runt omkring, säger Håkan.

Genom olika värderingsmetoder kan Trädvårdscentrum även värdera era träd efter olika välkända trädvärderingsmetoder såsom Alnarspmetoden, Burnely, Kochs och VAT03 med flera.

Säkra er arbetsprocess

Trädvårdscentrum utbildar i trädklättring, motorsågshantering, riggning/firning och räddning av trädklättrare i nöd. Utbildningar behovsanpassas efter uppdrag och förläggs på fält för att resultatet ska bli så optimalt som möjligt.

– Vi är en av få aktörer som utbildar med praktisk inriktning, vi diskuterar och instruerar ute i fält minst halva tiden och utbildningarna pågår i allt från en dag till flera, säger Håkan.

tradvardscentrum_media_news

”Trädklättringens grunder”

Utbildningen pågår i fem dagar och lär ut grunderna i trädklättring med hjälp av sele och livlina. Påbyggnadskursen ”motorsåg vid trädklättring” är en utbildning som pågår under fyra dagar och involverar, som namnet avslöjar, motorsågshantering vid trädklättring. Båda utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets krav och avslutas med en examinering där deltagande får ett kompetensbevis efter godkänd examinering.

”Riggning och firning vid trädklättring”

Utbildningen syftar till att utbilda i trädklättring med motorsåg samt vad det innebär att hantera firning av träddelar. ”Räddning av trädklättrare i nöd” pågår i två dagar och visar på ett informativt och praktiskt sätt hur man kan sänka risker i samband med trädklättring.

Motorsågskörkort

Därtill hålls även utbildning för att ta motorsågskörkort där Trädvårdscentrum är certifierade utbildare. De möjliga körkorten att ta är A-F, S, V samt RT, RA och RB.

Ring Håkan för mer information, telefon: 040 61 60 717070 262 22 88 eller e-post: info@tradvardscentrum.se

Av redaktionen, Kampanj24.se

Förvaltar ni era träd på rätt sätt?