Väx som chef tillsammans med Wilson Utveckling

Med hjälp av relevant teori, praktiska rollspelsövningar och uppföljande coachingsamtal hittar du din egen potential som chef

Anna Wilson grundade och driver tillsammans med erfarna managementkonsulter det egna företaget Wilson Utveckling AB, med kontor i Stockholm och Göteborg. Wilson Utveckling hjälper individer och organisationer med bland annat företagsanpassade och öppna ledarskapsutbildningar, utvecklingsinsatser för ledningsgrupper och inspirerande föreläsningar med ett koncept som balanserar teori och praktik. Målet är att skapa hållbarhet och kompetens i ett längre perspektiv genom att bidra med konkret handlingsplan, uppföljning, coachingsamtal och ett stöttande nätverk också efter avslutad kurs.

Ledarskapsutbildning med Wilson Utveckling

Marknaden för utbildning, utveckling och coaching för chefer och ledare är svårnavigerad med många olika alternativ, inriktningar och verktyg. Anna Wilson har 30 års erfarenhet av både yrket och utbildningsområdet chef, och håller i uppskattade utbildningar, kurser och föreläsningar i ledarskapsutveckling.

– Vi tror och agerar ofta utifrån att det är i verktygen det sitter, och söker hela tiden efter nya när resultatet inte blir som önskat. Det gäller att använda verktygen på rätt sätt, skaffa kunskap om hur vi kommunicerar mellan individer och grupper och att vi behöver göra en förändring av vårt beteende och förhållningssätt. På så sätt tar vi bättre beslut och hanterar olika situationer bättre, berättar Anna om deras inställning. Vår definition om dårskap är att ”önska sig ett annat resultat utan att göra något annorlunda”.

Vad brukar era deltagare lyfta som unikt med era utbildningar?

– Det som uppskattas absolut mest i vår verksamhet är sättet vi landar teorin i praktiken och våra duktiga och erfarna utbildare och konsulter. Den upplevelsebaserade inlärningen blir väldigt autentisk, och deltagarna uppmanas att vara aktiva genom hela processen. Eftersom vi alltid gör uppföljningar i form av de coachande samtalen, pågår processen fortfarande flera veckor efter avslutad kurs!

Ledarskapsutvecklingsprogrammen i Wilson Utvecklings regi pågår alltså långt efter att kursdagarna är slut, vilket skapar bestående kompetens och en stadig utveckling.

– Deltagarna håller kontakten efter kursen för att skapa ett stöttande nätverk.

Våga möta utmaningarna som chef

Anna Wilson och de övriga managemetkonsulterna i teamet som håller i kurserna, får möta både nya och mer erfarna chefer från en mängd olika branscher. När vi frågar om en solskenshistoria från verksamheten, berättar Anna om en erfaren restaurangchef som gick en Wilson-utbildning eftersom hon mötte svårigheter i sina utmaningar som chef som hon inte visste hur man bäst hanterade. Hon genomförde kursen och när uppföljningssamtalet skulle ske, hade mycket riktigt en svår situation dykt upp på hennes arbetsplats.

– Med hjälp av hennes uppsatta handlingsplan, ny kunskap och coachen, klarade hon den utmaning som verkade för svår. Allting som hon lärt sig och tränat på under rollspelen och utbildningen skulle hon nu hantera på riktigt. Coachingen stöttade henne så att hon vågade möta sina rädslor och hantera situationen själv. Hon kände sig mer hemma i sin roll och hittade sin egen potential, berättar Anna.

Chefer är också människor och att fela är mänskligt – men vissa fel kan man undvika genom att förebygga svåra situationer. Vanliga fallgropar för chefer och ledare kan vara att skjuta upp utmaningar eller konflikter eller att agera för hårt eller för otydligt gentemot medarbetare. Konsekvenser kan uppstå som att t.ex hela gruppen, avdelningen eller organisationen sätts i censur med en oönskad kultur som följd.

Inför en utbildning med Wilson Utveckling får du sätta upp en handlingsplan tillsammans med kurshandledaren, där du får formulera dina utvecklingsområden.

– Vi sätter upp mål som följs upp med coachsamtal efter kursen. Vi utgår från den personliga handlingsplanen och det är samma handledare som håller i kursen som ringer upp, säger Anna.

Upplevelsebaserad inlärning med cases, coaching och rollspel

Coachsamtalen sker ett par veckor efter avslutad kurs via möte, telefon eller Skype, och där förankras de teorier och kunskaper som deltagaren fått under kursen ännu djupare i den egna vardagen. Vilka teorier, verktyg och rollspel som använts beror på vilken inriktning utbildningen har – på så sätt blir ingen ny kunskap irrelevant. Till exempel på verktyg och teorier används ofta JTI Jung Type Indicator®, Förändringens Fyra Rum® eller Situationsanpassat ledarskap®. Även teamutveckling utifrån Susan Wheelans teorier är uppskattade.

– Vi varvar teori och case-diskussioner och rollspel. Vi har även webbaserade program och utbildningar som anpassas efter företagen.

Vilka cases och rollspel brukar ni använda utöver de teoretiska verktygen?

– Jag bygger case utifrån kursdeltagarnas berättelser, jag förespråkar alltid att de lyfter egna situationer och frågor. Samtidigt har jag alltid med mig några egna case att samtala kring. De case som jag förberett brukar ge reaktioner som ”hur visste du det”? eller ”hur visste du att det hänt mig”? Jag har koll på vilka utmaningar som ledare möter, oberoende av bransch, skrattar Anna.

Wilson Utvecklings framgångsrecept för stabilare chefer med bestående kompetens och djupare förståelse för den egna chefsrollen är roliga och insiktsfulla rollspel, uppföljande coachingsamtal och kompetenta utbildare som inspirerar med relevanta teorier, verktyg och erfarenhet.

Ta hjälp av Wilson Utveckling för att bli en bättre ledare! Kontakta Anna Wilson på telefonnummer 0736 843235 eller via mail, info@wilsonutveckling.se.

Av redaktionen, kampanj24.se

Se Wilson Utvecklings hela kursutbud här