Vem är en perfekt förälder?

Ibland är föräldraskapet en tuffare uppgift än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Ett barn vägrar ta på sig gummistövlarna, ett annat är vansinnig för att hen måste gå till förskolan och ett tredje gråter för att skärmtiden är över. Det kan då vara lätt att gå igång och reagera på sina egna känslor som uppstår i situationen.

Känner du igen dig? De flesta föräldrar svarar ja och du behöver absolut inte känna dig som en dålig förälder för det. Det kan vara skönt med lite stöd och hjälp i ditt föräldraskap och ibland kan det räcka med att höra att andra föräldrar har det precis likadant. Active Parenting har kurser för dig som är förälder, bonusförälder eller lever med barn och ungdomar. 

Skapa rätt förutsättningar för ditt föräldraskap

Det är omöjligt att vara en perfekt förälder. Vad som däremot är möjligt är att skapa goda förutsättningar för att vara en så bra förälder som möjligt. I dagens ofta väldigt stressade och uppkopplade samhälle där både vuxna och barn konstant blir överrumplade av nya intryck och höga krav kan det vara lätt att tappa bort sig själv.

– Vi springer så snabbt att vi rätt som det är inte vet åt vilket håll vi springer, beskriver Agnetha.

Bli en trygg förälder

Agnetha Birgersson, grundare till Active Parenting, har arbetat med ledarskap och relationer i över 20 år och beskriver att människan ständigt har ett behov av olika slags kontakt. Agneta beskriver vikten vid att få vara en del av ett sammanhang och känna sig behövd oavsett ålder.

– Kontakten grundar sig i närhet och gemenskap, det behöver inte vara svårare än så. Kontakt är nyckeln till alla nära relationer, säger Agnetha.

Agnetha beskriver också att när vi känner kontakt så väcks automatiskt en vilja att ta hänsyn till varandra och samarbeta från hjärtat. Detta skapar i sin tur en helt annan kraft och inre energi än att du eller barnet gör det av plikt eller känner det som ett måste, förklarar Agnetha.

Förstå ditt och ditt barns beteende

Kurserna inspirerar till ett förändrat tankesätt som bygger på att barnen faktiskt vill samarbeta. Active Parenting vill skapa en relation där barnen vill samarbeta för att de känner sig som en viktig del av gemenskapen, inte en relation där barnen lyder av rädsla för konsekvenserna, för att undvika straff eller för att få en utlovad belöning, beskriver Agnetha.

Kurserna har målet att öka medvetenheten hos den vuxne och att skapa en trygghet i vuxenrollen.

– Det handlar om att förstå barnet och bemöta med trygghet och tydlighet. I kurserna jobbar vi med att förstå betydelsen av relationen mellan den vuxne och barnet och hur vi skapar nära relationer och gemenskap, berättar Agnetha.

Under ett antal gånger träffas grupperna för att reflektera och tänka tillsammans kring eget och barnets beteende, kring känslors betydelse och hur vi kan lära oss att förstå det som ligger bakom för att agera annorlunda. Deltagarna får ta del av olika modeller och flera färdigheter som kan bidra till trygghet och tydlighet i föräldraskapet eller vuxenrollen. Varje deltagare provar sig fram och ser vad som känns bäst och fungerar bäst i den egna familjen.

– Att komma tillsammans och tänka tillsammans och dela erfarenheter gör också att vi lär av varandra , säger Agnetha.

Kurserna finns i flera städer och många återfinns även digitalt för ökad tillgänglighet och stöttning.

För dig som vill leda kurser i Aktivt Föräldraskap finns även en Gruppledarutbildning.